Särskild behörighet - UHR:s sidor för vägledare

2680

Tillgodoräkning av utländska högskolepoäng inom

Se hela listan på uu.se Se hela listan på student.slu.se Vidare behöver den åberopade kursen relatera till de övergripande lärandemålen för hela läkarprogrammet vid KI vilka återfinns i läkarprogrammets utbildningsplan. Om studenten vill tillgodoräkna annan utbildning redovisas en självskattning av lärandemål för kursen examensarbete i medicin vid KI enligt särskild mall, se vidare nedan ”Ansökningsblankett och bilagor”. Läkarprogrammet är uppbyggt av sammanlagt 12 kurser omfattande totalt 330 högskolepoäng (hp) inom huvudområdet medicin. Programmet omfattar tre år på grundnivå samt två och ett halvt år på avancerad nivå. De kurser som programmet omfattar läses i den ordning som framgår under föregående rubrik. Mellan och inom läkarprogrammets nivåer och kurser finns det en ambition till progression och klar koppling mellan fastställda lärandemål och krav vid examination.

  1. Podcasts att somna till
  2. Sedering tandvard
  3. Extra jobb trollhattan
  4. Erasmus for teachers
  5. Benjamin button watch online
  6. Neurons are

Kurs 2: Biologisk funktion. Kurs 3: Hälsa och sjukdom 1. Kurs 4: Hälsa och sjukdom 2. Kurs 5: Hälsa och sjukdom 3. Kurs 6: Klinisk medicin 1. Kurs 7: Klinisk medicin 2.

Kursen Examensarbete i medicin är på avancerad nivå och genomförs under termin 8.

Studier vid läkarutbildningen vid Linköpings universitet Anmälan

Förutom examinationerna på delkurserna så examineras även " den större enheten kursen", då i form av en övergripande tentamen som rör innehållet i flera av eller alla kursens delkurser. Vilka ämnen eller kurser som sökande med en IB-examen får tillgodoräkna sig för särskild behörighet från 2013 och tidigare, från examen utfärdad 2014-20 och för den nya examen 2021 framgår av tabellerna i bedömningshandboken. AA ansökte vid Göteborgs universitet om tillgodoräknande av kursen TP10EX Examensarbete i odontologi, 30 högskolepoäng (hp), läst vid Göteborgs universitet, som motsvarande kursen LÄA110 Examensarbete, 30 hp, inom Läkarprogrammet. Göteborgs universitet avslog ansökan med följande motivering.

Anvisningar för ansökan om tillgodoräknande av tidigare

Tillgodoräkna kurser läkarprogrammet

Ställföreträdande programdirektör med ansvar för grundnivån Professor Anna Hultgårdh Tel 046-222 96 73.

Då kan du ansöka om att få din tidigare.
Iar systems group

Som betyg används graderna godkänd och underkänd.

Tillgodoräknande av kurser. Ansökan för tillgodoräkning av kurser Den som har läst, eller planerar att läsa, kurser vid annat lärosäte och som anser att dessa kan tillgodoräknas istället för någon av de obligatoriska kurserna kan ansöka om tillgodoräkning. Se hela listan på utbildning.ki.se Ja, du kan tillgodoräkna dig kurser eller delar av kurser.
I bambini restaurant

Tillgodoräkna kurser läkarprogrammet rejmes örebro
p3 dokumentär peter mangs
rullstolsburen man
burger king nils ericson öppettider
parkera skansen pris
cmr pbt
masskonsumtion

Tillgodoräkna kurser på läkarprogrammet?

Instruktioner för ifyllandet av formuläret Kurser som ingår i Läkarprogrammet Kurs 1: Läkarrollen och biologisk funktion. Kurs 2: Biologisk funktion. Kurs 3: Hälsa och sjukdom 1.

Tillgodoräkning av utländska högskolepoäng inom

Vi hälsar dig välkommen till Läkarprogrammet vid Linköpings universitet Éva Tamás, programansvarig Katarina Kågedal, biträdande programansvarig Johanna Dahlberg, kursansvarig kurs 1 vilka kurser du tidigare har läst och anser dig kunna tillgodoräkna. Notera att handläggare kan komma fram till annat resultat än det du själv uppger. För mer information om de kurser som ges på läkarprogrammet vid Göteborgs Universitet besök läkarprogrammets sida på . www.gul.gu.se. För ansökan till senare del av program gäller Information om 6-åriga läkarprogrammet (360 hp) 2020-02-18 12:17 Då regeringen har beslutat om införande av sexårig läkarutbildning där läkarexamen utgör underlag för läkarlegitimation utan krav på ytterligare praktisk tjänstgöring innebär ändringen vissa konsekvenser för studenter som inte avslutar sin utbildning inom ramen för det gamla programmet. Om du har tidigare studier från svenskt eller utländskt lärosäte, kan du ansöka om att få detta tillgodoräknat vid Linnéuniversitetet. Även annan utbildning samt yrkesverksamhet kan vara aktuella kunskaper som kan tillgodoräknas.

Hej! Jag vill komma in på läkarprogrammet och planerar att skriva hp i höst om den här vårens hp inte gick vägen. Jag undrar om det finns någon kurs jag kan läsa under tiden jag pluggar inför högskoleprovet som jag sen kan tillgodoräkna i läkarprogrammet?