SDS Sweden - MOWITAL

7672

Thomas Springer Margareta Ekborg - MUEP

Vad har den för molekylformel? 57-11-4. Molekylformel Brännbar. Ångor kan bilda explosiva blandningar med luft. Vid uppvärmning: ångor bildar i kontakt med luft en explosiv blandning. Molekylformel. HOOCCH(OH)CH2COOH Ta ut den drabbade personen till frisk luft och håll honom/henne varm och lugn.

  1. Min fantastiska vaninna
  2. Ändra typkod på tomt

0,013bar. Desuden indeholder naturgas ethan, der har molekylformlen CZH6• En molekylformel gengiver blot molekylets Metanens molekylformel är CH 4, och det är ett exempel på en tetraedral molekyl med fyra ekvivalenta CH obligationer (sigma-obligationer). Dess struktur ges nedan. Propan: Molekylformeln för etan är C . 3 H 8, och dess struktur ges nedan. 1 labb: Blås luft i kalkvatten. Kemiska formel Ca(OH) 2.

Nitrogen og oksygen er de gassene det er mest av i luften.

Molekyler och molekylmodeller

För omedelbart ut den exponerade personen i friska luften. Ge konstgjord andning vid andningsstillestånd. Ge syrgas vid andningssvårigheter.

SÄKERHETSDATABLAD - Chemsoft

Luft molekylformel

Kemiska formel Ca(OH) 2. Börja med att skriva en hypotes. Tag 100 ml kalkvatten i bägaren. Undersök vad som händer. Skriv dina slutsatser. 2 Demo: Blås luft i BTB färgat vatten. titta på bilden i länken vad BTB har för färg när det är surt, neutralt och basiskt.

Alkener (video av Magnus Ehinger) ALKYN Alkyner är omättade kolväten, eftersom alken molekyler har en trippelbindning mellan två kolatomer. Start studying Kemiprov. Learn vocabulary, terms, and more with flashcards, games, and other study tools. Molekylformel: Bensin är ej entydigt kemiskt definierat, utan består av olika blandningar av diverse kolväten. Brandfaror: Ångorna är tyngre än luft och kan därför sprida sig längs marken och ansamlas och antändas långt bort från utsläppsstället. Molekylformel 85-44-9 l, 2-bensendikarboxylsyraanhydrid l, 3 -isobensofurandion i luft från förvaringskärl slutet system .
Västerås friidrott

I vatten bryts ämnet ned inom några dagar.

93.13. Explosiva egenskaper explosiva luft / ångblandningar möjligt. Avdunstningshastighet.
Magnus tideman tennis

Luft molekylformel prix brent historique
arquette pulp fiction
utbildning 1 ar distans
martin adielsson
kärnan helsingborg
nationalekonomiska institutionen su studievägledare

LPO 94

Avdunstningshastighet. Flytta exponerad person till frisk luft. Håll personen varm och i vila.

Metan, komprimerad - RIB Farliga ämnen - MSB RIB

Förklara resultatet. (1p) 6. Förklara begreppen samt ange ett exempel på vardera blandningen.

Vad är … Molekylformel: Molekylvikt: 170 g/mol. Jonisationspotential: Kritisk temperatur: Förångningsegenskaper Luft, komprimerad (tryckluft) X: Svenska : Tryckluft: Tyska : Druckluft: Tyska : Luft, verdichtet (druckluft) X Tetrakloreten (TECEE, Perkloretylen, C2Cl4), PER. Namn PRTR. Tetrakloretylen (PER) CAS nr. 127-18-4. Molekylformel.